Uw consulent:

Marga Thijssen
Regioconsulent

Gebruik campingbedjes GGD

Onlangs zijn de regels omtrent het gebruik van campingbedjes in de gastouderopvang aangescherpt n.a.v. een recent incident met dodelijke afloop. Het gebruik van campingbedjes bij gastouderopvang is dus niet verboden, maar men dient te allen tijde alert te blijven en het campingbedje op de juiste manier te gebruiken.

Bedden die gebruikt worden in de gastouderopvang moeten voldoen aan het Warenwetbesluit kinderbedden en boxen 1990, niet aan de Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en boxen 2008 zoals bij de dagopvang. Lees meer

Nieuwe modelrapporten GGD

Het ministerie heeft de nieuwe modelrapporten (juli 2013) gepubliceerd.

Nieuw is het modelrapport speciaal voor gastouders.

Naast de inspectiepunten Veiligheid & Gezondheid, Woning & Inrichting en de kwalificaties van de gastouder dient de gastouder te kunnen onderbouwen hoe zij aan de 4 pedagogische basisdoelen werkt en deze doelen in haar opvang bereikt.

zie www.kngo.nl